Kdv Hesapla

Vergi Hesaplama Arac覺


Katma Değer Vergisi (KDV) Nedir?

Katma Değer Vergisi (KDV), Türkiye’de 1984 yılında kabul edilen 3065 sayılı kanun çerçevesinde uygulanan bir tüketim vergisidir. Bu vergi, mal ve hizmetlerin tesliminde alıcının satıcıya ödediği bir dolaylı vergi olup, malın ilk üretim aşamasından nihai tüketimine kadar her aşamada eklenen değeri vergilendirir.

KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

KDV beyannameleri, aylık olarak düzenlenir ve bir ayın beyannamesi, takip eden ayın en geç 28. günü akşamına kadar verilmelidir.

KDV Ne Zaman Ödenir?

Beyanname verilen ayın en geç 28. günü akşamına kadar ödenmelidir. Tüketiciler ise, mal veya hizmet satın alırken bu vergiyi, malın fiyatıyla birlikte ilgili fatura aracılığıyla öderler.

Hesaplanan KDV Nedir?

İşletmelerin, tüketiciden tahsil ettikleri mal ve hizmet teslimlerine ilişkin toplam KDV tutarına “hesaplanan KDV” denir.

İndirilecek KDV Nedir?

İşletmelerin, mal ve hizmet alımlarında satıcılara ödedikleri toplam KDV tutarına ise “indirilecek KDV” denir.