Geçici Vergi Beyanname Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı 2022, 1. Dönem

15 Mayıs 2022 ile Fatih Canbolat

17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

Kaynak:

Tarih: 13/05/2022

Sayı: VUK-140/ 2022-3