Yıllık İzin Süreleri

12 Ekim 2022 ile Fatih Canbolat

Yıllık ücretli izin ücretini hesaplamak için önce işçinin yıllık ücretli izin süresinin bilinmesi gerekmektedir.

İş Kanunu’na göre yıllık ücretli izin süreleri işçinin işyerindeki kıdemine göre hesaplanır.

Yıllık izin süreleri iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesi ile artırılabilir.

Nitekim İş Kanununa göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi,
Hizmet yılı 1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresi olanlara 14 günden;
5 yıldan fazla 15 yıldan az hizmet süresi olanlara 24 günden,
15 yıl ve daha fazla hizmet süresi olanlara 26 günden az olamaz.
Yeraltında çalışan işçilerin yıllık üzretli izin süreleri dörder gün artırılarak hesaplanır.

18 yaş ve altı, 50 yaş ve yukarı yaştaki işçilere yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
İşçinin yıllık ücretli izin süresi ile işçinin en son aldığı günlük brüt ücreti çarpılarak hesaplanır.

Bulunan sonuçtan damga vergisi, gelir vergisi ve SGK payı kesilir.