E-Fatura

2024 yılı e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye geçiş tarihler

9 Haziran 2024 ile Fatih Canbolat

Günümüzün hızla dijitalleşen iş dünyasında, işletmelerin muhasebe ve finans işlemlerini dijital platformlara taşıması kaçınılmaz hale geldi. Türkiye’de de bu dönüşüm, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye geçiş zorunluluklarıyla hız kazanıyor. 2024 ve 2025 yıllarında bu uygulamalara geçiş yapması gereken mükellefler için belirlenen tarih ve şartları sizler için derledik.

Tüm Mükellefler İçin Dijital Geçiş

Öncelikle, sektör ayrımı olmaksızın tüm mükellefler için geçerli olan şartlara bakalım:

 • 2023 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler:
  • e-Fatura / e-Arşiv Fatura’ya geçiş tarihi: 1 Temmuz 2024
  • e-Defter’e geçiş tarihi: 1 Ocak 2025

Bu tarihler, iş süreçlerini dijitalleştirerek daha hızlı, güvenli ve şeffaf bir yapıya kavuşmak isteyen tüm işletmeler için önemli bir dönüm noktası olacak.

Gayrimenkul ve Motorlu Araç Sektörü İçin Özel Şartlar

Gayrimenkul ve motorlu araç alım, satım, kiralama yapan mükellefler için de özel düzenlemeler mevcut:

 • 2023 yılı brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olan mükellefler:
  • e-Fatura / e-Arşiv Fatura’ya geçiş tarihi: 1 Temmuz 2024
  • e-Defter’e geçiş tarihi: 1 Ocak 2025

Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin, dijital uygulamalara geçişle birlikte operasyonel verimliliklerini artırmaları bekleniyor.

Elektronik Ticaret Yapan Mükellefler İçin Geçiş Şartları

Elektronik ortamda mal veya hizmet satışı yapan işletmeler de dijital dönüşüm kapsamında değerlendiriliyor:

 • 2023 yılı brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olan mükellefler:
  • e-Fatura / e-Arşiv Fatura’ya geçiş tarihi: 1 Temmuz 2024
  • e-Defter’e geçiş tarihi: 1 Ocak 2025

E-ticaretin hızla büyüdüğü bu dönemde, dijitalleşme sayesinde işlemlerin daha düzenli ve takip edilebilir hale gelmesi sağlanacak.

Sektör Ayrımı Olmaksızın e-İrsaliye Geçişi

Son olarak, sektör fark etmeksizin belirli bir hasılatın üzerinde olan tüm mükellefler için e-İrsaliye zorunluluğu getiriliyor:

 • 2023 yılı brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler:
  • e-İrsaliye’ye geçiş tarihi: 1 Temmuz 2024
  • e-Fatura uygulamasına dahil olanlar, aynı tarihte e-İrsaliye’ye geçiş yapacaklar.

Dijitalleşmenin Getirdiği Avantajlar

Dijital dönüşüm, işletmelere birçok avantaj sunuyor. Kâğıt kullanımının azalması, işlemlerin hızlanması, verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve anlık olarak erişilebilmesi bu avantajlardan sadece birkaçı. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın denetim süreçleri de daha etkin hale gelecek, bu sayede kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir adım atılmış olacak.

Sonuç

İşletmelerin dijital dünyaya adaptasyonu, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda rekabet avantajı elde etmenin de bir yolu. Belirtilen tarihlere ve şartlara uyum sağlamak, işletmenizin sürdürülebilirliği ve büyümesi için kritik öneme sahip. Henüz hazırlıklara başlamadıysanız, dijital dönüşüm yolculuğunuza bir an önce başlamanızı tavsiye ederiz.