Php Türkçe Cheat Sheet

20 Ocak 2021 ile Fatih Canbolat

merhaba, bu bir php cheat sheet çalışmasıdır. zamanla gelişecek ve örneklendirilecektir. Hem elimin altında hazır bir kaynak bulunması için hem de Türkçe kaynak olması için hazırlanmıştır.

Giriş

Php kodları <?php … ?> tagları arasına yazılır.

<?php

kodlar bu iki ifade arasına yazılır

?>

php kodlarını yazmak için <?php tagı ile kod bloğu açılır. açılan kod bloğu ?> ifadesi ile kapatılmadığı sürece bütün kodlar php kodu gibi algılanır.

Yorum satırları

<?php

// tek satırlı yorumlar için
# farklı bir tek satırlı yorumlar için

/* birden fazla
satırlı yorumlar
için */

?>

Değişkenler

Php’ de değişken tanımlamak için $ ifadesi kullanılır. Değişken türünün belirtilmesine gerek yok. String yani metin değişkenleri tırnak içine yazılmalıdır.

<?php

$sayi1 = 15;
$metin = 'metin değişken';
$dizi = ['elma', 'armut', 15];

?>

devam edecek…