Php Türkçe Karekter Destekli StrToUpper()

3 Aralık 2019 ile Fatih Canbolat

Merhaba,

Php’de strtoupper fonksiyonu string değerdeki bütün harfleri büyük harfe çeviren bir fonksiyon. Ama iş Türkçe karakteri büyük harfe dönüştürmek istersen sorun çıkartabiliyor. Çünkü İngilizce’de “İ” “Ç” “Ö” gibi Türkçeye özgü karakterler yok. Bu sorunu açmak için şu fonksiyonu kullanabiliriz.


echo strtoupper('Şemsiye İstasyonu Önünde İnecek Var.');
// ŞEMSIYE İSTASYONU ÖNüNDE İNECEK VAR.


echo strtoupper('ŞEMSİYE iSTASYONU ÖNÜNDE iNECEK VAR.');
// ŞEMSİYE ISTASYONU ÖNÜNDE INECEK VAR.


// Türkçe Karakter Destekli strtoupper() Fonksiyonu
function tr_strtoupper($text)
{
    $search=array("ç","i","ı","ğ","ö","ş","ü");
    $replace=array("Ç","İ","I","Ğ","Ö","Ş","Ü");
    $text=str_replace($search,$replace,$text);
    $text=strtoupper($text);
    return $text;
}


// Sonuç


echo tr_strtoupper('Şemsiye İstasyonu Önünde İnecek Var.');
// ŞEMSİYE İSTASYONU ÖNÜNDE İNECEK VAR.


echo tr_strtoupper('ŞEMSİYE iSTASYONU ÖNÜNDE iNECEK VAR.');
// ŞEMSİYE İSTASYONU ÖNÜNDE İNECEK VAR.

Kaynak: https://ahmetimamoglu.com.tr/turkce-karakter-destekli-strtoupper-fonksiyonu