İşçi Rapor Parası İle İlgili Pratik Bilgiler

10 Aralık 2019 ile Fatih Canbolat

Hastalık: Hastalık hali sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı dışında kalan ve iş görememesine neden olan rahatsızlıklardır.

Kimler rapor parası alabilir?

 • 4-1/a SGK sigortalı olan herkes
 • Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışında çalıştırılan işçiler.
 • İntern statüsündeki öğrenciler
 • Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha uzun süre çalışanlar
 • Çıraklar

Emekliler rapor parası alamaz.

 

Raporlar kaç gün olabilir?

 • Ayakta tedavilerde 10 gün, rapor sonucu kontrol muayenesi ile 20 gün.
 • Bir takvim yılı içerisinde aynı hekim tarafından ayakta muayenelerde verilecek istirahat süresi 40 günü geçemez.
 • Ayakta ve yatarak tedavilerde sağlık kurulu raporlarında gün sınırı yoktur.

Rapor Parası Ne Kadardır?

Rapor parası 3 aylık kazanç toplamının 3 aylık prim gün sayısına bölünmesi şeklinde hesaplanır.

Rapor parası yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde günlük kazancın üçte ikisi üzerinden hesap edilip ödenmektedir.

Diğer Hususlar

 • Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde düzenlenen raporlara istinaden rapor parası ödenmez.
 • Hekimlerin özel muayenehanelerinde düzenlenen raporlara istinaden rapor parası ödenmez.
 • Banka ve PTT şubelerinden 2 aydan fazla bekleyen rapor parası SGK ya tekrar iade edilir.
 • Raporlu kişilerin rapor süresince çalışmamaları esastır. Ancak bu sürede çalışanlara yine de ödeme yapılmaktadır.
 • Raporlu kişiye prim ödemesi yapılması, rapor parası alıp almamasını etkilemez.
 • Rapor süresi içerisinde işten çıkarılan işçinin işten ayrıldıktan sonraki 9 günün de rapor parası ödenir.

Kaynak: https://www.instagram.com/muhasebebilenlertoplulugu/